Speedway

Efter krigsslutet i mitten på 40-talet hungrade Sveriges folk efter underhållning, att få roa sig efter de dystra krigsåren. Bio, teater och sport var några av de genrer som lockade människor i allmänhet, både som publik och utövare. Motorsporten skördade stora framgångar och publiken strömmade till. I Norrköping hade Olle ”Vargfar” Nygren dragit igång en speedwaymatch efter engelskt mönster och redan 1948 startade allsvenskan för denna sport.

Olle själv körde och skördade stora framgångar och i hans kölvatten har flera andra storheter i sporten vunnit internationella utmärkelser. Bland de största i Sverige är Björn Knutsson, Ove Fundin och i modernare tider Tony Rickardsson. Speedwaysporten har behållit sitt grepp bland de breda folkmassorna och publiktillströmningen står sig gott och det är bara fotboll och ishockey som har bättre snitt per tillställning.

Internationellt finns de stora inhemska ligorna i Sverige, Polen och England. De flesta förarna kör i alla tre länder men då handlar det även om förare från andra länder som Danmark, Australien, Nya Zeeland och USA. Första världsmästerskapet kördes i England före andra världskriget men från och med 1995 ersattes VM av FIM Speedway Grand Prix, en serie av tävlingar. Farten och spännande omkörningar är två av de faktorer som gör att publiken och förarnas intresse fortgår och att sporten är så pass stor som den faktiskt är.