Trial

Att ha balans med cykel med eller utan motor är själva grundförutsättningarna för att ta sig fram utan att falla. I sporten trial har balansakten förfinats mot gränsen till att ifrågasätta tyngdlagen. Här gäller det att på sin mc ta sig fram över stock och sten utan att sätta ned fötterna för att ta stöd. Gör man det till trots blir det poängavdrag som expedieras av de domare som finns utplacerade utefter den markerade banan.

Rutten som förarna ska betvinga med minsta möjliga poängavdrag är indelad i sektioner och för varje del räknas endast det grövsta felet. Det enklaste är så kallade ”fotningar”, en sådan ger 1 minuspoäng, 2 stycken ger 2 minus och fler än 2 renderar ett poängavdrag med 3. Att trilla ikull ger givetvis flest negativa prickar, 5 stycken. Därutöver finns givetvis flera andra tävlingsregler och bestämmelser.

Sporten kräver en kombination av akrobatik, smidighet, balans, fysik och icke minst nerver av stål. En lekman som första gången bevittnar denna uppvisning kan förfasas över de otroliga skutt och vridningar som föraren trixar med cykeln, man kan jämföra med en bergsget kanske. Sporten kommer som så mycket annat från England och den förste svenske mästaren korades i början på 90-talet.