Dragbike

På 60-talet kom dragracing till Sverige. För mc liknar det dragracing med bilar men då heter det dragbike. Man kör fordonen på en raksträcka som mäter 402 meter och motsvarar en kvarts engelsk mil, alternativt halva den sträckan. Även sträckor på 1000 fot, drygt 304 meter, förekommer. Tävlingarna delas in i olika klasser och för bikes är det tolv stycken. Sporten är en del av SWEMO, motorsportens huvudorganisation för mc och snöskoter. För den sistnämnda körs motsvarigheten givetvis på is.

Malmö, Sundsvall, Tierp och Mantorp är kända orter för dragbike och då på de motorsportanläggningar man har där, men på sina håll förekommer att man kör på flygfält och även på avlysta breda vägsträckor. Dock kördes den första tävlingen 1968 i Anderstorp. Reglerna är enkla, två fordon möts och den som kommer först i mål vinner. Om man nu lyckas ta sig över mållinjen vilket inte alltid är alla förunnat.

Totalt sett har SWEMO 125 000 medlemmar fördelat över cirka 550 klubbar. För att köra i seniorklasser erfordras körkort för att tävlingslicens ska utfärdas. Dessutom måste man för elitlicens inkomma med läkarintyg varannat år. Frågor om licens och kontroll är av stor vikt för förbundet för att värna sporten och dess förare.