Folkrace

Att kunna köra tävlingar med bilar till lägsta möjliga kostnad var avsikten med starten av folkrace när den togs upp i Sverige under 80-talet. Förebilden kom från Finland. Grunden var att med gamla nästan uttjänta bilar köra dessa tills att de inte var mer än skrot. Så upplevdes sporten av icke initierade vilka hävdade motsatsen. Hur som helst är inte avsikten att direkt vara försiktig med bilen under racen.

Tävlingarna körs inom inhägnade områden ofta grusgropar och kan verka tämligen oorganiserade för en utomstående betraktare. Men så är icke alls fallet. Hårda regler och bestämmelser har utarbetats för denna gren inom Svenska Bilsportförbundet. Den kanske mest uppmärksammade regeln är att alla deltagande bilar i klass A ska utbjudas till försäljning efteråt. För närvarande är priset fastslaget till 6 500 kronor. Således är det inge idé att utrusta bilen med dyra finesser innan loppet. Detta är till för att garantera sportens lågprisprofil.

Alla som fyllt 15 år kan ta tävlingslicens, detta tack vare att tävlingarna körs på avlysta områden så att de inte kommer i kontakt med den gängse trafiken på vägarna. Sporten betraktas som en familjeangelägenhet då det inte är ovanligt att flera medlemmar i samma familj delar på en folkracebil.